Om mig

Jag är född 1953 och bor med min fru Karin i ett hus vid Göta Kanal i Motala, Östergötland. Efter socionomexamen 1976 studerade jag 1978-81 komposition, arrangering, instrumentation och kontrapunkt m.m. på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare var bl.a. Arne Mellnäs, Lars-Erik Rosell, Bengt-Arne Wallin och P-G Alldahl.

Fotograf: Patrik Öberg. Ladda ner högupplöst.

Åren 1979-2022 var jag verksam som pedagog på musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola utanför Linköping i musikaliskt hantverk, komposition, arrangering och piano. Samtidigt arrangerade jag under många år musik för bl.a. Sveriges Radio, Länsmusiken, musikskolor, körer, storband mm.

“Jag ser på min musik med en förhoppning om att den kan berika andra människor, skänka tröst och kanske till och med uppbyggelse.”

Under senare år har jag framförallt ägnat mig åt skapande av egen musik. Detta innebär för mig mer och mer ett slags inre resa, där jag får djupare insikter om mig själv, mitt innersta. Det är en process där jag känner att jag utvecklas steg för steg. Utöver detta är jag också beroende av människor som blir berörda av det jag gör. Jag ser på min musik med en förhoppning om att den kan berika andra människor, skänka tröst och kanske till och med uppbyggelse – en i grunden möjligen förmäten tanke men det ger samtidigt en djup tillfredsställelse när jag inser att så sker.

Allt detta har gjort att jag efterhand kommit att skriva framförallt vokalmusik, där jag också har upplevt den starkaste responsen. I detta arbete har textvalet blivit synnerligen viktigt, jag måste själv ha gjort texten till “min egen” – om den nu inte redan är min egen, vilket allt oftare faktiskt blivit fallet i olika mån. Språket är ett fantastiskt kommunikationssätt men det är också skört och kräver omvårdnad och aktsamhet. Orden kan lätt begränsa oss och låsa oss fast i invanda, inskränkande föreställningar. De räcker helt enkelt ofta inte till och där är jag övertygad om att musiken och andra konstnärliga yttringar har en viktig, ofta underskattad, betydelse för många människor. Musiken tar vid där orden – förklaringarna, beskrivningarna, svaren – inte räcker till, men den är för den skull inte mindre verklig och sann.

I mötet mellan musikens globala språk och det talade ordets möjligheter och begränsningar vill jag gärna hålla till i mitt komponerande. En ganska bra bild av utgångspunkter för mitt musikskapande får man genom att titta på verktitlar genom åren: KällanFästen – musik för en splittrad själ…den man är och ingen annan…Dagen idagMeditativa sånger

Stipendier

 • Motala Kommuns Kulturstipendium 2006
 • Ingeborg och Folke Löfs stipendium 2007
 • Östergötlands läns landstings arbetsstipendium 2007
 • Föreningen Svenska Tonsättares stipendium 2010

Utgivna inspelningar

 • “Orpheus with his lute, All days are nights to see till I see thee” (Kammerchor Hannover: Shakespeare 21)
 • “Symphony of Solitarities” (S:t Johannes Kammarkör: Solitude)
 • “Solitude” (La Cappella: Som eldens glöd)
 • “Du omger mig, du omsluter mig” (Johannelunds Motettkör, Linköping: Muren)
 • “Confluente” (Duo Dialog: Duo Dialog)
 • “Det spirar, Jag är här och nu, Skönt är…” (Akademiska Kören, Linköping: Det spirar)
 • “Tystnadens dolda rum” (Kammarkören TilliT: Tystnadens dolda rum, körmusik av Sven Hagvil)
 • “Vem är jag?” (ChorusLin: Längtans blå blomma)
 • “Plocka vill jag skogsviol” (Vox Humana Täby: En salig blandning)
 • “Missa ´Via Interna´” (Kammerchor Voce Judenburg)
 • “Confluente” (Caprice Records serie om svensk konstmusik: The Swedish Guitar
 • “…and my silence holds every word” (Östgöta Kammarkör: Rivers of Light)