Själars närhet

Beställt av Akademiska Kören i Linköping. Text av en av körmedlemmarna, Lotta Alemyr. Ett körens credo, om varför kören sjunger just den musik den valt att framföra.

Själars närhet År: 2012
Besättning: Blandad kör SSAATTBB
Förlag: Ad Notam
Beställ noter: Maila!

Har framförts av :

Akademiska kören i Linköping


tillbaka till "Verklista"