Ödmjukhet

Ingår i samlingen "Meditativa sånger" men finns också i separat utgåva. Texterna i samlingen belyser det mångfacetterade i att vara människa. Text SH, fritt efter en text av Marie-Louise och Robert Hahn. Uruppförd av Oskar Ganestål resp. Kammarkören TilliT.

Ödmjukhet År: 2001
Besättning: Unison kör/solo och piano
Durata: 4.15
Förlag: Wessmans Musikförlag
Beställ noter: Länk till förlaget

Har framförts av:

bl.a. Oskar GanestålKammarkören TilliTS:t HanskörenStrömkörenChristina Larsson med pianist Gösta Nylund


Lyssna:

Inspelningen hämtad från CDn "Tystnadens dolda rum" med Kammarkören TilliT. Solist Oskar Ganestål.


tillbaka till "Verklista"