Källan

Fyra sånger och en reciterad text om livskraft och sökande. Texter av Bo Carpelan, SH, Bertel Gripenberg, Urban Andersson. Uruppförd av Peter Kronlöw, då i version för röst, flöjt, klarinett, viola och piano (manus). Versionen för piano uruppförd av Miriam Treichl.

Källan År: 1985
Besättning: Sångcykel för mz/bar och piano
Durata: 11
Förlag: Norbergs Musikförlag
Beställ noter: Länk till förlaget

Har framförts av / Har framfört:

Christina LarssonGösta NylundMiriam TreichlIngrid SköldPeter KronlöwOskar Ganestål


tillbaka till "Verklista"