Jag är här och nu

Uruppförd av Akademiska Kören i Linköping under dirigent Oskar Ganestål, som också skrivit texten. På CDn "Det spirar!" med samma kör 2009. Läs mer om bakgrunden till texten under "Läs & Lyssna" (Närvarande i livets ciaccona).

Jag är här och nu År: 2008
Besättning: Kör SATB och piano
Durata: 3
Förlag: Gehrmans Musikförlag
Beställ noter: Länk till förlaget

Har framförts av :

Akademiska Kören i LinköpingLunnevads Kammarkör


Lyssna:

Utdrag ur stycket, hämtat från Akademiska Körens CD "Det spirar"


tillbaka till "Verklista"