Fästen - musik för en splittrad själ

Beställt av Östergötlands Landsting till Lunnevads folkhögskolas 125-årsjubiléum. Hela styckets utgångspunkt är en diktrad av Jonas Arlert: Jag har punkter i mig, inga linjer. Utöver detta ingår också reciterade texter av bl.a. Tranströmer och Jan Mårtensson. Uruppfört av Ingrid Sköld och elevensemble från Lunnevad.

Fästen - musik för en splittrad själ År: 1993
Besättning: Mz/bar, stråkkvartett, piano, slagverk
Förlag: Ad Notam
Beställ noter: Maila!

Har framförts av:

Ingrid SköldChristina Larsson


tillbaka till "Verklista"