Death is nothing

Text Henry Scott Holland. Stycket skrevs till Bo Ejeby Förlags utlysta kompositionstävling inför 30-årsjubiléet.

Death is nothing År: 2021
Besättning: blandad kör
Durata: 5.00
Förlag: Ad Notam
Beställ noter: Maila!

tillbaka till "Verklista"