Där sanningar möts

Till Klosterkyrkans Kammarorkester, Vadstena. Uruppfört 2008 med Mats Strand som solist.

Där sanningar möts År: 2008
Besättning: Violinsolo, stråkorkester
Förlag: Ad Notam
Beställ noter: Maila!

Har framförts av :

Klosterkyrkans Kammarorkester

Lunnevads Stråkorkester


tillbaka till "Verklista"