Confluente

Till Duo Dialog (Dan Larsson, klarinett/Magnus Grönlund, gitarr). Finns på CDn "Duo Dialog" (Caprice 2008). Utgångspunkten för stycket är två musiker/individer, två olika instrument och dialogens process.

Confluente År: 2003
Besättning: Klarinett, gitarr
Durata: 9.30
Förlag: Svensk Musik
Beställ noter: Maila!

Har framförts av:

Duo Dialog


Lyssna:

Duo Dialog, inspelad 2008.


tillbaka till "Verklista"