Om mig

Bakgrunden till mitt musikskapande.


Jag är född 1953 och bor med min fru Karin i ett hus vid Göta Kanal i Motala, Östergötland. Efter socionomexamen 1976 studerade jag 1978-81 komposition, arrangering, instrumentation och kontrapunkt m.m. på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare var bl.a. Arne Mellnäs, Lars-Erik Rosell, Bengt-Arne Wallin och P-G Alldahl. Sedan 1979 är jag verksam som pedagog på musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola utanför Linköping i musikaliskt hantverk, komposition, arrangering och piano.

Ladda ner högupplöst bild här.
Fotograf: Patrik Öberg


Jag har under nästan alla år av musikskrivande (STIM-ansluten sedan 1979) arbetat heltid som musikpedagog. Arrangerande och komponerande - ibland i större, ibland mindre omfattning - har alltid skett vid sidan om, med en stor familj har det aldrig getts någon annan möjlighet. Jag har arrangerat musik för bl.a. Sveriges Radio, Länsmusiken, musikskolor, körer, storband mm.

Under senare år har jag framförallt ägnat mig åt skapande av egen musik. Detta innebär för mig mer och mer ett slags inre resa, där jag får djupare insikter om mig själv, mitt innersta. Det är en process där jag känner att jag utvecklas steg för steg. Utöver detta är jag också beroende av människor som blir berörda av det jag gör. Jag ser på min musik med en förhoppning om att den kan berika andra människor, skänka tröst och kanske till och med uppbyggelse - en i grunden möjligen förmäten tanke men det ger samtidigt en djup tillfredsställelse när jag inser att så sker.

Allt detta har gjort att jag på senare år kommit att skriva framförallt vokalmusik, där jag också har upplevt den starkaste responsen. I detta arbete har textvalet blivit synnerligen viktigt, jag måste själv ha gjort texten till "min egen" - om den nu inte redan är min egen, vilket allt oftare faktiskt blivit fallet i olika mån. Språket är ett fantastiskt kommunikationssätt men det är också skört och kräver omvårdnad och aktsamhet. Orden kan lätt begränsa oss och låsa oss fast i invanda, inskränkande föreställningar. De räcker helt enkelt ofta inte till och där är jag övertygad om att musiken och andra konstnärliga yttringar har en viktig, ofta underskattad, betydelse för många människor. Musiken tar vid där orden - förklaringarna, beskrivningarna, svaren - inte räcker till men den är för den skull inte mindre verklig och sann.

I mötet mellan musikens globala språk och det talade ordets möjligheter och begränsningar vill jag gärna hålla till i mitt komponerande. En ganska bra bild av utgångspunkter för mitt musikskapande får man genom att titta på verktitlar genom åren: KällanFästen - musik för en splittrad själ...den man är och ingen annan...Dagen idagMeditativa sånger...

Det hittills mest omfattande verk jag skrivit är Symphony of Solitarities för blandad kör och sopransaxofon (alt. klarinett), färdigt 2006. Det består av tre satser byggda på olika aspekter av ensamhet: This Oceanic Feeling, Lonelinesses, Solitude. Verket uruppfördes i mars 2007 i Motala och Stockholm av Anders Paulsson och S:t Johannes Kammarkör under ledning av Karin Oldgren. Hela den processen - skrivandet, genomförandet och det mottagande stycket fick - tillhör de senaste årens viktigaste och mest givande upplevelser. Verket är utgivet på Bo Ejebys förlag.

Under läsåret 2006-07 hade jag förmånen att njuta av friår. Det utnyttjade jag bl.a. till att komponera Innerliga Sånger för solo och piano samt Tilltalad för kör, tuba och flöjt. Viktigast var dock att få lite andrum i livet - hinna i fatt, känna efter, få tid och möjlighet att se in i, och lyssna till, sig själv. Jag är tacksam för det som året gav mig på många olika plan.

Vid sidan av det återupptagna arbetet som lärare på Lunnevads folkhögskola komponerade jag under 2007-08 Colori d'ell anima för sopransax eller klarinett, inspirerat av en vistelse i Föreningen Svenska Tonsättares lägenhet i italienska Cortona under våren 2007. Dessutom Jag är här och nu för kör samt körsatser på ovan nämnda Innerliga Sånger.

Under läsåret 2008-09 var jag tjänstledig två dagar i veckan för att få mera tid till komponerandet. Då skrevs Där sanningar möts för violinsolo och stråkorkester - ett beställningsverk till Klosterkyrkans Kammarorkester i Vadstena. Vidare pågick arbete med Sånger av paradoxal art för manskör/blandad kör.

År 2009 var ett år med förhållandevis många framföranden av min musik. Under året framfördes Missa 'Via Interna' vid flera tillfällen, bl.a. glädjande nog av ytterligare två nya körer: Kammerchor Hannover vid konserter i Hannover samt Frestakören från Stockholm under turné i Serbien. Solitude för manskör/damkör gavs ut av Bo Ejeby förlag, versionen för damkör och solist uruppfördes av La Cappella. Satser ur Colori d'ell anima framfördes många gånger under året av Dan Larsson och även av Anders Paulsson. Vid årets slut pågick arbete med en tonsättning av Ps. 139 samt ett stycke för klarinett/gitarr/kör.

Under 2010 uruppfördes flera verk: de nyskrivna Du omger mig, du omsluter mig (Ps. 139) för kör och Sanningens många dörrar för klarinett, gitarr och kör, vidare Innerliga sånger i körversion samt solostycket Colori dell´anima i sin helhet. Det förstnämnda stycket gavs också ut på skiva med Johannelunds Motettkör. Listan över körer som sjungit min musik utökades med flera nya namn och Symphony of Solitarities fick nya framföranden, vilket gläder mig mycket.

Under 2011 tog S:t Johannes Kammarkör, som uruppförde körsymfonin 2007, åter upp detta stycke, återigen med Anders Paulsson som solist. Den här gången skedde det med inriktning på skivinspelning. Under våren tog La Cappella med Solitude på turné i England, också där inför en CD-utgivning. Missa 'Via Interna' fick nya framföranden, bl.a. i samband med en dirigentkurs på Malmö Musikhögskola. Två nya stycken, Orpheus with his lute och All days are nights to see till I see thee, komponerades till Kammerchor Hannover, som under hösten gjorde en turné, med dessa och andra Shakespearetonsättningar, i Sverige. En fantastiskt fin kör som var roligt och inspirerande att få höra och träffa!

2012 var ett mycket innehållsrikt år: utgivning av tre körskivor där verk av mig finns med, flera spelningar i tysk och fransk radio (Kammerchor Hannover), många konserter, användning av min musik i TV-gudstjänster med Lunnevads musiklinje. Under hösten komponerades ett nytt verk, Själars närhet, för Akademiska Kören i Linköping, en kör som då också framförde hela Symphony of Solitarities för första gången. Flera verk har getts ut, på resp. Gehrmans och Ejeby.

 Under 2013 ges ytterligare verk ut, AK uruppför troligen sitt nya stycke, förhoppningsvis blir det också en del andra framföranden men framförallt ser jag fram emot två spännande projekt som för mig innebär nya dimensioner i komponerandet: samarbetet med Bob Hansson i beställningsverket till Östgötamusiken och videoprojektet med Dan Larsson och Colori dell'anima. Läs mer om detta i bloggen!

SVEN HAGVIL
Januari 2013

mottagna stipendier

 • Motala Kommuns Kulturstipendium 2006
 • Ingeborg och Folke Löfs stipendium 2007
 • Östergötlands läns landstings arbetsstipendium 2007
 • Föreningen Svenska Tonsättares stipendium 2010

utgiven på skivor

 • Kammerchor Hannover: Shakespeare 21 (Orpheus with his lute, All days are nights to see till I see thee)
 • S:t Johannes Kammarkör: Solitude (Symphony of Solitarities)
 • La Cappella: Som eldens glöd (Solitude)
 • Johannelunds Motettkör, Linköping: Muren (Du omger mig, du omsluter mig)
 • Duo Dialog: Duo Dialog (Confluente)
 • Akademiska Kören, Linköping: Det spirar (Det spirar, Jag är här och nu, Skönt är...)
 • Kammarkören ”TilliT”: Tystnadens dolda rum (körmusik av Sven Hagvil)
 • ChorusLin: Längtans blå blomma (Vem är jag?)
 • Vox Humana, Täby: En salig blandning (Plocka vill jag skogsviol)
 • Kammerchor Voce Judenburg: ? (Missa ´Via Interna´)
 • Caprice Records serie om svensk konstmusikThe Swedish Guitar (Confluente) 
 • Östgöta Kammarkör: Rivers of Light (...and my silence holds every word)