15 augusti

11 feb 2015

Östgöta Kammarkör ger konsert på Löfstad Slott inom ramen för Östergötlands Musikdagar. De sjunger bl.a. min Shakespearetonsättning All days are nights to see till I see thee (Sonnet Nr. 43). Konserten heter "Sångarna på slottet", dirigenten Christina Hörnell.

Tillbaka till