29 maj

1 feb 2015

Östgöta kammarkör ger en konsert i försommartid i Vånga kyrka med bl.a. All days are nights to see till I see thee (Sonnet Nr. 43) på programmet. Musik i övrigt av Oskar Lindberg, Sven-David Sandström, Felix Mendelssohn, Molly Teleman, Emmy Lindström, David Swärd, Hans Lundgren, Edvard Grieg och Eriks Esenvalds. Dirigent är Christina Hörnell.

Tillbaka till