1 februari

10 jan 2015

Akademiska Kören i Linköping uruppför Själars närhet, beställt av kören 2012, i Skeda kyrka utanför Linköping. Dirigent Marie-Louise Beckman

Tillbaka till