28 april 2019

13 nov 2018

Rilkeensemblen sjunger "Svalkande förmåner" ur Harry Martinson-sviten Dagen stiger: Platsen är Växjö Domkyrka och dirigent Gunnar Eriksson.

Tillbaka till "Kalender"