Östgöta Kammarkör till Vadstena

24 jul 2004, Östgöta Correspondenten

I dag kommer Östgöta Kammarkör till Vadstena Klosterkyrka med körverket Missa "Via interna". Konserten tillägnas Birgittaåret 2003.

"Långsamhet, frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet är sju nyckelord som är bristvaror i dagens samhälle."

Kompositören Sven Hagvil vill fånga olika kopplingar genom sitt verk. Långsamhet, frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet är sju nyckelord som är bristvaror i dagens samhälle. Med dessa ord har han byggt upp konserten som bjuder på musik från 1900-talet.

Texterna är hämtade från olika sammanhang, tider och tänkare. Det är texter som tidigare inte skrivits på eller översatts till latin tidigare. Sven Hagvil anser att det är en självklarhet utifrån utgångspunkten Birgitta, den tid och miljö hon levde i och den helhetskänsla som det bidrar till i ett verk med många skilda texter och språkbruk. Översättningarna har gjorts av professor emeritus Birger Bergh i Lund.

Missa "Via interna" är en beställning av Östgöta Kammarkör och Linköpings universitet och dirigent är Hans Lundgren.


Tillbaka till "Pressklipp"