24 november

3 sep 2018

Uruppförande av Dagen stiger, en svit sånger till text av Harry Martinson. Platsen är Örgryte Nya Kyrka. Två körer sjunger tre av de fem sångerna; den ena är Hvitfeldtska gymnasiets kammarkör och dirigenten Martin Bagge, den andra Rilkeensemblen och Gunnar Eriksson.

Tillbaka till