Skön och skir klang

1 jun 2009, Östgöta Correspondenten

Recension. Akademiska kören: Det spirar. Musik att växa till. Dir. Oskar Ganestål. Betyg: CCCC

"Ett modernare men besläktat tonspråk möter i sångerna av Ganestål och Hagvil."

De bortåt 20 sångerna på den här skivan kan grovt sett delas i tre grupper: traditionella vårsånger, några med text och/eller musik av Oskar Ganestål och Sven Hagvil och ett par finlandssvenska texter tonsatta av Nils-Erik Fougstedt.

Sången klingar fint! "Sverige" blir skir och andaktsfull, "Sköna maj" inte bara beslutsamt munter utan också lyriskt ljuv, "Sommarpsalm" (En vänlig grönskas...) får här ett välgörande tempo och Studentsången klingar distinkt men inte prövande hurtigt.

Ett modernare men besläktat tonspråk möter i sångerna av Ganestål och Hagvil. Mest tilltalas jag av "Skönt är". Också omisskänligt nordisk är tonen hos Fougstedt. "Hjärtats sommar" med text av Hjalmar Krokfors görs mycket fint.

Per Olov Backman


Tillbaka till "Pressklipp"