20 oktober

6 maj 2018

Hjorthagens Kammarkör framför "This Oceanic Feeling", första satsen ur Symphony of Solitarities. Platsen är Hjorthagskyrkan, Stockholm. Dirigent Karin Oldgren.

Tillbaka till