22 april

15 feb 2018

Sonnet No. 43, dvs All days are nights till I see thee, spelas - återigen - i KUSC, den största icke-vinstdrivande radiostationen i USA för klassisk musik. Kammerchor Hannover och Stephan Doormann.

Tillbaka till