22 okt

13 jan 2017

Kammerchor Hannover framför Missa `Via Interna´ i Peter-Paul-Kirche Hermannsburg, Tyskland. Dirigent Stephan Doormann.

Tillbaka till