18 mars

14 dec 2016

Den nederländska damkören Nordlys framför återigen Solitude ur Symphony of Solitarities. Denna gång i Amsterdam. Dirigent är norska Ulrikke Reed Findenegg.

Tillbaka till