20 November

20 nov 2016

Voktett Hannover framför Orpheus with his lute i Kloster Wülfinghausen, Tyskland. Stycket ingår i programmet Singet, alle Welt!


Tillbaka till