1 april

28 jan 2016

Kammerchor Hannover framför and my silence holds every word i Stiftskirche i Stuttgart, Tyskland. Stycket ingår, tillsammans med bl.a. Schönbergs Friede auf Erden, i ett program kallat Stunde der Kirchemusik. Dir. Stephan Doormann.


Tillbaka till