14 november

1 sep 2015

Wermlandsensemblen under ledning Gunno Palmquist framför Solitude i Söderkyrkan, Karlskoga. Saxofonsolist Helena Friman.

Tillbaka till