Tystnadens dolda rum

Denna CD är ett resultat av projektet "TilliT - om vägar och omvägar till tro och tilltro" och utgör ett brett spektrum av Sven Hagvils musik. På skivan finns 24 spår där 10 musikstycken presenteras. Några av dem föregås av en recitation där texten läses upp, utan musik, av Martin Lönnebo och Karin Hagvil.

Tystnadens dolda rum År: 2006
Besättning: CD: Kör, soli, piano, orgel
Durata: 51.17
Förlag: Ad Notam
Beställ noter: Länk till förlaget

Läs mer:

Pressrelease: Tystnadens dolda rum


tillbaka till "Verklista"