Solitude

Bearbetningar av sats 3 i Symphony of Solitarities. Versionen för damkör uruppförd 2010 av La Cappella. På CDn "Som eldens glöd" med samma kör 2012.

 

Solitude År: 2009
Besättning: Dam-/manskör och instrumentalt/vokalt solo
Durata: 11
Förlag: Bo Ejeby förlag
Beställ noter: Länk till förlaget

Har framförts av:

La Cappella och flera solister bl.a. Sofia Niklasson, sång. På CD med La Cappella och oboesolisten Backa Katarina Eriksson.

Damkören Nordlys, Nederländerna.


tillbaka till "Verklista"