Orpheus with his lute

Beställt av Kammerchor Hannover och dess dirigent, Stephan Doormann. Uruppfört 2011. Texten av Shakespeare, hämtad från hans drama King Henry VIII . På CDn "Shakespeare 21" med Kammerchor Hannover 2012.

Orpheus with his lute År: 2011
Besättning: Kör SSAATTBB
Durata: 5.30
Förlag: Ad Notam
Beställ noter: Maila!

Har framförts av:

Kammerchor Hannover, Tyskland

Cerddorian Vocal Ensemble, New York, USA

Voktett Hannover, Tyskland

Kammerchor der Musikhochschule Hamburg


Lyssna:

Utdrag från stycket, hämtat från Kammerchor Hannovers CD "Shakespeare 21".


tillbaka till "Verklista"