All days are nights to see til I see thee (Sonnett 43)

Beställt av Kammerchor Hannover och dess dirigent, Stephan Doormann. Uruppfört 2011. Text Shakespeare. På CDn "Shakespeare 21" med Kammerchor Hannover 2012.

All days are nights to see til I see thee (Sonnett 43) År: 2011
Besättning: Kör SSAATTBB
Durata: 6.30
Förlag: Bo Ejeby förlag
Beställ noter: Länk till förlaget

Har framförts av:

Kammerchor Hannover, Tyskland

Landesjugendchor Sachsen-Anhalt, Tyskland

 John Sheppard Ensemble, Tyskland

iSing Choir, Beaverton, Oregon, USA

Östgöta Kammarkör

Johannebergs Vokalensemble, Göteborg

Oslo Voices

Kammerchor der Universität Dresden


Lyssna:

Utdrag ur stycket, hämtat från Kammerchor Hannovers CD "Shakespeare 21"


tillbaka till "Verklista"