Ljus - som blivit till musik

20 okt 2009

Äntligen har Colori dell'anima spelats in med en musiker och en akustik som lyfter stycket till sin fulländning. 17 oktober 2009 tog Anders Paulsson plats med sin sopransaxofon under de höga valven i Vadstena Klosterkyrka. Här är mina tankar kring styckets uppkomst.

"Färgens enorma betydelse för människan, på olika plan, fascinerar mig och har inspirerat mig till detta musikstycke."

Färger är i högsta grad både levande och skapande. De lever och ändras ständigt av ljuset. De skapar genom att spela på våra känslor. Naturligt ljus, dvs solljus, är nödvändigt för människan och de flesta andra levande varelser, liksom för växterna. Ett gammalt italienskt ordspråk säger: "Dit solen inte når, dit måste doktorn komma". Det är inte underligt att solen, ljuset dyrkats i många kulturer.

Vitt ljus "innehåller" alla färger. Eller rättare: när föremål omkring oss reflekterar ljus samverkar ögat och hjärnan så att vi får en färgupplevelse. De olika färgerna påverkar oss både fysiologiskt och psykologiskt och de har alltid varit viktiga för människans andliga liv. För naturmänniskan var färgerna symboler i kommunikationen med de högre makterna. Överhuvudtaget tycks det som om äldre kulturer hade ett mycket mer mystiskt än estetiskt perspektiv på färger.

En betydelsefull färgrik faktor har regnbågen alltid varit och när man talar om färgsymbolik utgår man oftast från regnbågens sju olika färger. Siffran sju i sin tur har varit ett särskilt heligt tal i flera kulturer. Hos de gamla egyptierna använde man så kallade färgtempel för terapeutiskt bruk. Redan Pythagoras hade system för färg och toner, använde dem terapeutiskt och talade om sfärernas harmoni där färg och musik hörde mycket nära samman.

Färgsymbolik från en senare tid har vi i de färgade glasen i kyrkofönster världen över. Det gudomliga ljus som genom dessa föll på kyrkobesökarna ansågs tidigt ha en terapeutisk effekt, ge ro och andlig utveckling. Blått, lila och grönt samt det djupt röda var viktiga färger.

Mycket skulle kunna sägas om färgernas betydelse inom bl.a. den kristna kyrkans liturgi, om färghealing, om antroposofin och om beskrivningar av vår aura och våra chakran - människans andliga energicentra (sju till antalet!). Eller om att många människor upplever att färg kan ha både form och rörelse. Likaså får vissa människor förnimmelser av färg genom t.ex. siffror, bokstäver, toner, klanger, dofter (s.k. synestesi).

Färgens enorma betydelse för människan, på olika plan, fascinerar mig och har inspirerat mig till detta musikstycke. Den direkta inspirationen kom under en vistelse i Italien våren 2007 då jag fick se de ord som sedan blev titeln. Vackra ord på ett vackert, färgrikt språk.

För mig, som varken får färgförnimmelser när jag lyssnar till musik eller försöker meditera, känns det naturligt att i det här sammanhanget tolka "färger" som stämningar, egenskaper, känslor osv - hos människor såväl som hos instrumentet det är fråga om.

Först ljuset, som liksom i prisman, bryts och ger glimtar av olika färger. Därefter en närmare inblick i var och en av de sju färgerna, stämningarna, karaktärerna - som egna korta, musikaliska satser, lätt åtskilda. Till sist det ograverade vita ljuset, den smala inre kärnan, den tunna men starka tråden - melodisk, tonal, innerligt varm.


Lyssna:

Utdrag ur Colori dell'anima med Anders Paulsson, inspelad i Vadstena Klosterkyrka 17/10 2009.

Läs mer:

Ljus med ny nyans!


Tillbaka till "Läs & lyssna"