Närvarande i livets ciaccona

8 jan 2009

Skulle mitt liv bli betydligt kortare än jag föreställt mig? Här berättar Oskar Ganestål om bakgrunden till sången "Jag är här och nu".

"Många av mina framtidsplaner fick läggas på is eller formuleras om."

Personer i min närhet har drabbats av cancer. Det gör visst var tredje svensk någon gång i livet har jag hört. Men att en elakartad tumör skulle hittas i min kropp kom helt oväntat och vände upp och ner på mycket i mitt liv. Många av mina framtidsplaner fick läggas på is eller formuleras om. En oro för min hälsa drabbade mig. Skulle mitt liv bli betydligt kortare än jag föreställt mig? 

I början av cancerbehandlingen tänkte jag att det gällde att bita ihop och ta sig igenom för att sedan kunna leva vidare som vanligt. Med hjälp av människor i min omgivning kom jag dock ganska snart till insikten att ingen fas i livet är en parentes. Även i denna livskris bestämde jag mig för att vara "här och nu".


Lyssna:

"Jag är här och nu" är en av tre sånger skrivna av Oskar Ganeståhl och Sven Hagvil tillsammans som finns med på skivan "Det Spirar!"

Läs mer:

Det spirar!


Tillbaka till "Läs & lyssna"