Ljus med ny nyans!

20 mar 2010

I mars 2010 uruppfördes hela solostycket Colori dell'anima av Dan Larsson på klarinett. Lyssna till två av satserna här!

Tidigare har stycket framförts på sopransaxofon av Anders Paulsson, nu har det fått ett nytt och spännande liv genom Dan Larssons klarinett. Här kan du lyssna på satsen Liberamente, vago e lamentoso och i verklistan hittar du Mobile e irrazionale.

Jag har tidigare skrivit om verkets tillkomst här: Ljus som blivit till musik.

Här nedanför är de citat jag funderade kring under komponerandet. Kan vara intressanta att beakta under lyssnandet!

Pythagoras:

"Allt genomträngs av ett universellt medvetande,
som till sitt väsen är som ljuset."

 

Mäster Eckehart:

"Om ögat skall bevara färgen
måste det självt först vara avklätt alla färger. 
Först då, i avskildheten, stillheten
kan själens innersta, dess öga, se, spegla Guds ljus."


Margareta Melin:

"Vem jag själv är, innanför roller och mönster,
kan jag finna och förnimma bara i min egen mitt.

Där är varat sammanhållet, odelbart och helt,
alla färger sammanslutna i ett koncentrat av ljus.

Ljuset sprids och bryts i färger, livet grenar ut sig,
vitt och brett och kan ändå koncentreras i mitt hjärta varje nu.

Ljus och tystnad är mitt centrum, svårt att nå men ändå nära.
Ljuset rymmer alla färger och min tystnad alla ord."


Johannes Itten:

"De djupaste och väsentligaste färgverkningarna är osynliga för ögat och kan endast ses med hjärtat.
Färgens ursprungliga väsen är ett drömartat klingande - är ljus som blivit till musik."


Lyssna:

Colori dell'anima, satsen "Liberamente, vago e lamentoso", med Dan Larsson på klarinett, inspelad i St Lars kyrka, Linköping, 13 mars 2010.


Tillbaka till "Läs & lyssna"