Det spirar!

1 jun 2009

Akademiska kören i Linköping har samlat sånger som klingat i för- och bakgrunden under livets olika etapper på skiva.

Körens klang färgas av medlemmarnas egna barn- och ungdomsminnen, både ljusa och mörka. Ett vackert formgivet etui med text och bilder kompletterar musiken. Kombinationen av sång och körens egna tryckta ord gör skivan till en särpräglad musikupplevelse där sambandet mellan liv och sång är nästan fysiskt uppenbart.

Många av sångtitlarna tillhör den svenska vårens tradition. I en avdelning med modernare kompositioner finns finlandsvenske Nils-Eric Fougstedts trolskt tonsatta naturlyrik. De tre sångerna av mig och Oskar Ganestål binder samman det personliga med naturens växlingar. Kärleksord av Shakespeare uppburna av kompositören Nils Lindbergs klanger ger en värdig avslutning. På en skiva med stor musikalisk närvaro!


Lyssna:

"Jag är här och nu" är en av våra tre sånger som finns med på skivan "Det Spirar!"

Läs mer:

Närvarande i livets ciaccona


Tillbaka till "Läs & lyssna"